WYKŁAD DR SIKORSKIEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM RP W WARSZAWIE

W dniu 19 marca 2013r. Szef Departamentu prawa własności intelektualnej dr Rafał Sikorski na zaproszenie Urzędu Patentowego RP wygłosił w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie wykład pt.: „Zasoby patentowe (patent pools). Ocena funkcjonowania z perspektywy prawa konkurencji”. W ramach spotkania poruszone zostały między innymi zagadnienia dot. powstawania zasobów patentowych, udostępniania technologii zgromadzonej w zasobach patentowych oraz wymogów licencjonowania na zasadach FRAND. W szkoleniu brali udział pracownicy Urzędu Patentowego RP, przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, w tym rzecznicy patentowi, radcowie prawni oraz adwokaci, a także pracownicy innych urzędów centralnych.

Wróć