PARTNERZY KANCELARII NA X JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE KATEDR PRAWA HANDLOWEGO W RZESZOWIE

W dniach 24-25 września 2015 r. w Rzeszowie odbył się X Jubileuszowy Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. W zjeździe uczestniczyli partnerzy kancelarii.

Prof. Tomasz Sójka wygłosił referat dotyczący wykonywania praw z akcji zapisanych na rachunku zbiorczym,  prof. Maciej Mataczyński zaprezentował wykład pt. Kilka uwag w kwestii wprowadzenia w prawie polskim monistycznego systemu zarządzania spółką akcyjną, a dr Jacek Dybiński prelekcję  pt. Kodeks spółek handlowych A.D. 2025? Kilka uwag o ewolucji i reformowaniu prawa spółek oraz recepcji instytucji obcego prawa spółek do prawa krajowego.
 
Więcej informacji na temat zjazdu: //www.zjazdkatedr.pl/index.php
 

Wróć