WYSTĄPIENIE DRA HAB. RAFAŁA SIKORSKIEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W ŁODZI

Dnia 24 kwietnia na Uniwersytecie Łódzkim dr hab. Rafał Sikorski wygłosił referat pt. „ Jurysdykcja w sprawach o naruszenie praw autorskich w Internecie” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej – aspekty międzynarodowe oraz kolizyjnoprawne”.

Wróć