WYSTĄPIENIE DRA JACKA DYBIŃSKIEGO PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ W WARSZAWIE

Dnia 27 marca 2015 r. w Warszawie dr Jacek Dybiński wygłosił referat na temat reformy polskich zasad ładu korporacyjnego oraz uczestniczył w panelu dyskusyjnym podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego” na Uniwersytecie Warszawskim.

Wróć