Zuzanna Łubińska

Zuzanna Łubińska. Assistant.

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz III roku Globalnego biznesu, finansów i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. 

Dotychczasowe doświadczenie zdobyła poprzez działalność w organizacjach studenckich oraz redakcji niezależnego tygodnika. 

Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem karnym, w szczególności zagadnieniami około kryminalistycznymi. 

Biegle posługuje się językiem angielskim, a także językiem włoskim w stopniu średniozaawansowanym.