Adam
Orłowski

Assistant.

Adam Orłowski

Assistant.

adam.orlowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo konstytucyjne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

prawo konstytucyjne

Profil

Asystent w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej SMM Legal. Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem konstytucyjnym oraz prawem spółek handlowych.

Doświadczenie

Z SMM Legal współpracuje od 2020 roku. W codziennej pracy wspiera zespół starszych prawników w bieżących działaniach na rzecz biznesów klientów. Przygotowuje projekty pism oraz opracowuje materiały do analiz prawnych.

Laureat stypendium naukowego Rektora UAM. Aktywnie zaangażowany w społeczność akademicką i naukową. Brał udział w licznych konferencjach, głównie z zakresu prawa cywilnego.

10.11.2021

Jednoosobowa spółka z o.o. alternatywną formą prawną funkcjonowania na rynku

14.10.2021

Spółka kapitałowa w organizacji – ciekawe rozwiązanie prawa handlowego

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share