Adrian
Rycerski

Associate.

Adrian Rycerski

Associate.

adrian.rycerski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo handlowe

prawo rynku finansowego

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015)

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo handlowe

prawo rynku finansowego

Profil

Zawodowo i naukowo rozwija się w zakresie regulacji prawa rynku finansowego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015). Doktorant i wykładowca akademicki.

Doświadczenie

Z SMM Legal związany od początku swojej kariery zawodowej od 2015 roku.

Zajmuje się prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi. Wspiera klientów SMM Legal we wdrażaniu i stosowaniu unijnych regulacji z zakresu prawa rynku finansowego. Zapewniał wsparcie dla spółek z indeksu WIG20 i mWIG40 w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych (MAR).

Doradza instytucjom bankowym w kwestiach związanych z regulacjami bankowymi, a także przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wspierał bank wykonujący czynności maklerskie oraz spółkę z indeksu WIG20 w zapewnieniu zgodności z pakietem regulacyjnym MiFIDII. Na rzecz banków realizował również zadania zmierzające do zapewnienia zgodności z regulacjami PRIIP, PSD, CRR oraz rekomendacjami EBA i KNF (w szczególności rekomendacjami D, H, M i P).

Brał udział w badaniach due diligence, transakcjach fuzji i przejęć oraz sporach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

Przygotowuje pracę doktorską w Zakładzie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji naukowych i prelegent konferencyjny.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share