dr Adrian
Rycerski

Adwokat.
Senior Associate.

dr Adrian Rycerski

Adwokat.
Senior Associate.

adrian.rycerski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo handlowe

prawo rynku finansowego

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015)

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo handlowe

prawo rynku finansowego

Profil

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Zawodowo i naukowo zajmuje się prawem rynku finansowego. Certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015).

Doświadczenie

W swojej dotychczasowej praktyce wspierał klientów SMM Legal m.in. we wdrażaniu i stosowaniu przepisów MAR, MiFIR, EMIR, pakietu regulacyjnego MiFID II oraz wytycznych organów nadzoru, w tym w zakresie wykonywania czynności maklerskich, oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz BION. Zajmował się także złożonymi problemami prawnymi z zakresu usług płatniczych, prawa bankowego oraz AML. Doradza w sporach związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych. Interesuje się prawnymi aspektami obrotu kryptoaktywami.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. „Test racjonalnego inwestora w unijnym prawie rynku kapitałowego”. Autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach naukowych.

Z SMM Legal związany od 2015 roku.

10.03.2022

Prowadzimy zajęcia klinki prawa pracy i prawa karnego dla studentów Uniwersytetu SWPS

20.12.2021

Awanse i sukcesy naukowe w zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share