Aleksandra
Guminiak

Tłumacz przysięgły języka angielskiego.
Associate.

Aleksandra Guminiak

Tłumacz przysięgły języka angielskiego.
Associate.

aleksandra.guminiak@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo Unii Europejskiej

tłumaczenia specjalistyczne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Paris-Sud 11 w Paryżu

Języki

angielski, francuski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo Unii Europejskiej

tłumaczenia specjalistyczne

Profil

Ekspertka w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu prawniczego oraz terminologii języka prawnego. Łączy merytoryczną wiedzę prawniczą z umiejętnościami językowymi i znajomością skomplikowanej terminologii. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Wykładowca akademicki.

Doświadczenie

Z SMM Legal związana od 2015 roku. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów anglojęzycznych. Wspomaga realizację dużych projektów inwestycyjnych.

Negocjowała i sporządzała wielojęzyczne umowy gospodarcze zawierane z podmiotami zagranicznymi.

Uczestniczyła w pracach zespołu obsługującego precedensowe postępowanie dotyczące kontroli koncentracji przed Komisją Europejską.

Naukowo i dydaktycznie związana z poznańskimi ośrodkami akademickimi.

Przez wiele lat pracowała jako tłumacz dla Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share