Aleksandra
Wałach

Associate.

Aleksandra Wałach

Associate.

aleksandra.walach@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo mediacyjne

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński

Zrzeszenia

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Języki

angielski, francuski, hiszpański

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo mediacyjne

Profil

Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W warszawskim zespole SMM Legal pomaga prawnikom w bieżącej pracy na rzecz klientów. Rozwój zawodowy łączy z zaangażowaniem w działalność studencką i naukową.

Doświadczenie

Przygodę z SMM Legal rozpoczęła w lutym 2022 r., jako wyróżniająca się studentka prawa. Jest laureatką stypendium naukowego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów oraz finalistką Ogólnopolskiego Konkursu “Mistrzowie Mediacji”.

Odbyła praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich angażując się w prace Zespołu ds. Równego Traktowania i Zespołu Prawa Cywilnego.

W Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland realizuje projekty naukowe, konferencje i webinary na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym oraz współtworzy kampanie społeczne. Angażowała się także w działania Stowarzyszenia Pro Civium w zakresie pomocy postpenitencjarnej.

29.11.2022

Wodór jako paliwo przyszłości Unii Europejskiej

24.10.2022

Biopaliwa transportowe. Jak będzie wyglądać przyszłość branży TSL?

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share