Anna
Gałuszyńska

Assistant.

Anna Gałuszyńska

Assistant.

anna.galuszynska@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo karne materialne i procesowe

procedura cywilna

Wykształcenie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo karne materialne i procesowe

procedura cywilna

Profil

Jest wyróżniającą się studentką V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wspiera warszawski zespół SMM Legal w bieżącej obsłudze zleceń na rzecz klientów. Interesują ją procedura cywilna oraz karna.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie prawnicze zdobywała w dwóch warszawskich kancelariach prawnych.

Uczestniczka ogólnopolskich konferencji o tematyce cyberbezpieczeństwa oraz prawa pracy.

Otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share