Anna
Wais

Marketing manager.

Anna Wais

Marketing manager.

anna.wais@smmlegal.pl

Specjalizacje

administracja

marketing

public relations

Wykształcenie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski, francuski

Specjalizacje

administracja

marketing

public relations

Profil

Jako Marketing Manager odpowiada za działania wizerunkowe kancelarii. Zajmuje się zarówno komunikacją zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku prawniczym.

Doświadczenie

Do jej głównych zadań należą: obsługa redakcyjna portali kancelarii, komunikacja w social mediach, kontakt z dziennikarzami, produkcja materiałów marketingowych czy employer branding. Doświadczenie w pracy administracyjnej wykorzystuje do wsparcia zespołu Office przy zarządzaniu sekretariatem.

Brała aktywny udział w wielu projektach promocyjnych SMM Legal, w tym m.in. rebrandingu marki, wdrożeniu nowej strony internetowej czy organizacji konferencji online „Horyzont Europa – europejskie doładowanie B+R”.

Odpowiada za kontakty z zewnętrznymi dostawcami usług marketingowych – agencjami PR, drukarniami, organizatorami wydarzeń, wydawcami.

Przez wiele lat zajmowała stanowiska administracyjne w poznańskich kancelariach prawnych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share