Dagmara
Dragan

Associate.

Dagmara Dragan

Associate.

dagmara.dragan@smmlegal.pl

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo administracyjne

prawo energetyczne

prawo konkurencji

prawo ochrony środowiska

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Akademia Energii

Fundacja im. Lesława Pagi

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo administracyjne

prawo energetyczne

prawo konkurencji

prawo ochrony środowiska

Profil

Specjalistka w zespole prawa energetycznego. Łączy wiedzę z zakresu prawa energetycznego, administracyjnego, ochrony środowiska i ochrony danych osobowych. Równolegle rozwija karierę naukową.

Doświadczenie

Doradzała przedsiębiorstwom energetycznym w licznych sprawach regulacyjnych, m.in. z zakresu koncesjonowania i zatwierdzania taryf przedsiębiorstw energetycznych, magazynowania gazu, elektromobilności czy pakietu MIFID II w branży energetycznej.

Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami – Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską.

Uczestniczyła w precedensowych postępowaniach przed Komisją Europejską oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących kontroli koncentracji największych transakcji M&A w Polsce w sektorach: gazowniczym, elektroenergetycznym i paliwowym.

Wcześniej pracowała w dziale prawnym spółki strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, analizując bieżące zagadnienia z zakresu prawa energetycznego i uczestnicząc w procesach legislacyjnych. Pomagała też przy przygotowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin w całej Polsce.

Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa energetycznego i postępowania administracyjnego.

16.03.2022

Zgoda UOKiK na największą koncentrację na polskim rynku gazu – sukces zespołu prawa konkurencji SMM Legal

01.02.2022

Pomogliśmy Orlen Południe S.A. i PGNiG S.A. uzyskać zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share