Dominika
Korż

Specjalista ds. rozliczeń i finansów.

Dominika Korż

Specjalista ds. rozliczeń i finansów.

dominika.korz@smmlegal.pl

Specjalizacje

administracja

finanse

Wykształcenie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

administracja

finanse

Profil

Wspiera zespół kancelarii w zakresie rozliczeń i  finansów. Dba o sprawne funkcjonowanie firmy w obszarze dokumentów  księgowych. Przygotowuje analizy i raporty oraz dokumentację finansową, związaną z rozliczeniami kontrahentów. Zapewnia zachowanie standardów w procesie rozliczeń i zawierania umów z klientami. Pomaga w przygotowaniu ofert.

Doświadczenie

Od lat związana z pracą w środowisku prawniczym. Zdobywała doświadczenie w administracji sądowej oraz na stanowiskach biurowych w kancelariach prawnych.

Ukończyła studia politologiczne.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share