dr Diana
Ilków

Adwokat.
Senior Associate.

dr Diana Ilków

Adwokat.
Senior Associate.

diana.ilkow@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

Wykształcenie

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski, francuski

Specjalizacje

prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

Profil

Ekspertka prawa cywilnego i administracyjnego. Wspiera przedsiębiorców w administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych kwestiach procesów inwestycyjnych. Doktor nauk prawnych.

Doświadczenie

Wspomaga klientów w rozwoju ich projektów biznesowych. Bada stan prawny procesów inwestycyjnych, przygotowuje i analizuje umowy. Zapewnia szerokie wsparcie w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

Rozwija też naukową ścieżkę kariery. W lutym 2020 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Za osiągnięte w trakcie studiów wyniki w nauce uzyskała nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorką szeregu publikacji dotyczących różnych dziedzin prawa administracyjnego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share