dr Marcin
Kraśniewski

Of Counsel.

dr Marcin Kraśniewski

Of Counsel.

marcin.krasniewski@smmlegal.pl

Specjalizacje

europejskie prawo gospodarcze

prawo energetyczne

prawo i postępowanie administracyjne

Wykształcenie

Uniwersytet Łódzki

Instytut Prawniczy w Sankt Petersburgu

Zrzeszenia

Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM

Członek Zwyczajny Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) przy ONZ

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Języki

angielski, rosyjski, hiszpański

Specjalizacje

europejskie prawo gospodarcze

prawo energetyczne

prawo i postępowanie administracyjne

Profil

Ekspert w departamencie prawa energetycznego SMM Legal. Specjalizuje się w bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawie i postępowaniu administracyjnym europejskim prawie gospodarczym oraz funkcjonowaniu sektorów infrastrukturalnych. Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki.

Doświadczenie

Wspiera klientów SMM Legal w projektach transformacji energetycznej. Obsługuje przedsiębiorstwa z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii. Doradza także na rzecz przedsiębiorstw działających w innych sektorach infrastrukturalnych, zwłaszcza w sektorze kolejowym.

Równolegle aktywnie rozwija karierę naukową i działalność dydaktyczną. Z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. „Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego oraz europejskiego prawa gospodarczego. Przygotował komentarz do ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy dla Wydawnictwa C.H. Beck.

Organizator licznych konferencji naukowych, w tym pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji prawniczej dotyczącej funkcjonowania sektora energetycznego, w której uczestniczyli przedstawiciele ośmiu państw europejskich (Łódź, 2019).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share