dr Marcin
Trupkiewicz

Partner.

dr Marcin Trupkiewicz

Partner.

marcin.trupkiewicz@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo energetyczne

Wykształcenie

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo energetyczne

Profil

Ekspert prawa energetycznego wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021. Doktor nauk prawnych.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci. Wspiera klientów w procesach inwestycyjno-budowlanych dotyczących inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową.

Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019 i 2020 r. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego.

Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck oraz autor ponad 50 publikacji naukowych oraz branżowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share