dr Marcin
Trupkiewicz

Partner.

dr Marcin Trupkiewicz

Partner.

marcin.trupkiewicz@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo energetyczne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo energetyczne

Profil

Ekspert prawa energetycznego. Zajmuje się przede wszystkim tematyką OZE. Doradza przedsiębiorcom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego i paliwowego. Uczestniczy w procesach legislacyjnych. Wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021. Doktor nauk prawnych.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci. Wspiera klientów w procesach inwestycyjno-budowlanych dotyczących inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową.

Jest cenionym ekspertem w zakresie biogazu (biometanu) rolniczego oraz komunalnego (na oczyszczalniach ścieków oraz składowiskach odpadów). Doradza przedsiębiorcom z branży fotowoltaicznej w zakresie systemu aukcyjnego, procesów due diligence oraz transakcji obejmujących farmy fotowoltaiczne.

Reprezentuje klientów przed Prezesem URE, innymi organami administracji oraz instytucjami finansowymi.

Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019 i 2020 r.  Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik  Biura Analiz Sejmowych.

Brał udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych energetyce odnawialnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck oraz autor ponad 50 publikacji naukowych oraz branżowych.

30.04.2021

Marcin Trupkiewicz doktorem w dyscyplinie nauk prawnych

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share