dr Marek
Grzywacz

Senior Associate.

dr Marek Grzywacz

Senior Associate.

marek.grzywacz@smmlegal.pl

Specjalizacje

bezpieczeństwo surowców

postępowanie administracyjne

postępowanie sądowoadministracyjne

prawo administracyjne

prawo energetyczne

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski

The University of Manchester

Języki

angielski

Specjalizacje

bezpieczeństwo surowców

postępowanie administracyjne

postępowanie sądowoadministracyjne

prawo administracyjne

prawo energetyczne

Profil

Ekspert w zespole prawa energetycznego SMM Legal. Specjalizuje się prawie energetycznym i bezpieczeństwie surowcowym państwa. Wspiera klientów w planowaniu i realizacji tzw. transformacji energetycznej. Doktor nauk prawych i wykładowca akademicki.

Doświadczenie

W SMM Legal doradza przedsiębiorstwom energetycznym z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii. Zapewnia też wsparcie w procesach transformacji energetycznej przedsiębiorstw.

Specjalizuje się ponadto w postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Doświadczenie zawodowe łączy z aktywną pracą naukową. Wyróżniono obie jego badawcze (magisterską i doktorską) poświęcone prawnym oraz prawnoadministracyjnym instrumentom bezpieczeństwa surowcowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach naukowych, komentarzy do ustaw, rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach.

Uczestnik zagranicznych staży, wyjazdów badawczych i konferencji m.in. na Wuhan University (Chiny), UC Berkeley (USA), Lund University (Szwecja), Universidad de Sevilla (Hiszpania).

Współpracował z największymi warszawskimi kancelariami.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share