Jakub
Krupiński

Associate.

Jakub Krupiński

Associate.

jakub.krupinski@smmlegal.pl

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo prywatności

prawo rynku finansowego

prawo własności intelektualnej

Wykształcenie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

angielski

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo prywatności

prawo rynku finansowego

prawo własności intelektualnej

Profil

Aplikant radcowski w departamencie prawa rynku finansowego SMM Legal. Pogłębia swoją wiedzę z tego zakresu w ramach dodatkowych studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość. Interesują go również zagadnienia z dziedziny IP/TMT, e-commerce, prawa prywatności oraz cyberbezpieczeństwa.

Doświadczenie

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w studenckiej poradni prawnej oraz praktykując w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych. Brał udział w projektach due diligence, feasibility study oraz wspierał w przygotowaniu pism w ramach administracyjnych i cywilnych postępowaniach sądowych. Uczestniczył też w kontroli przetwarzania danych osobowych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dużym polskim banku.

Na co dzień przygotowuje pisma procesowe, umowy, opinie i analizy prawne w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, prywatności, rynków finansowych i usług płatniczych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share