Jan
Denka

Assistant.

Jan Denka

Assistant.

jan.denka@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Koło Naukowe Prawa Europejskiego “Europa Concors”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego “Pro Publico Bono”

Języki

angielski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Student prawa w zespole prawa administracyjnego SMM Legal. Wspiera prace prawników kancealrii zajmując się postępowaniami administracyjnymi z udziałem przedsiębiorców. Interesuje się prawem administracyjnym, publicznym prawem gospodarczym oraz prawem konstytucyjnym.

Doświadczenie

Z SMM Legal współpracuje od 2021 roku. Pod kierunkiem starszych prawników przygotowuje projekty pism, opracowuje materiały do analiz prawnych oraz analizuje konkretne zagadnienia prawne na potrzeby klientów.

Poza prawem ukończył także studia licencjackie na kierunku Prawo Europejskie.

Występował jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Angażuje się w działalność studenckich kół naukowych. Uczestniczy też w projekcie badawczym NCN „Nadzór administracyjny nad sądami i sędziami”, realizowanym w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UAM w Poznaniu.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share