Jan
Winiarski

Assistant.

Jan Winiarski

Assistant.

jan.winiarski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo zamówień publicznych

Profil

Prawnik wspierający zespoły prawa zamówień publicznych i prawa energetycznego w ich bieżącej działalności. Do jego szczególnych zainteresowań należą zagadnienia waloryzacji wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane realizowanych w reżimie PZP, którym poświęcił swoją pracę magisterską, łącząc zainteresowania ze studiów z doświadczeniem zdobywanym w ramach kancelarii.

Doświadczenie

Początkowe doświadczenia od wczesnych lat studiów nabywał w kancelarii procesowej.

Obecnie wspiera prawników kancelarii SMM Legal w tworzeniu i analizie umów, sporządzaniu pism w postępowaniach o udzielenie zamówienia, opinii, analiz prawnych, także z zakresu obsługi prawnej inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych w elektromobilność i paliwa alternatywne. Uczestniczył również w analizie ryzyka prawnego projektów realizowanych w oparciu o przepisy krajowe i unijne (m. in. tzw. Dyrektywa FQD) regulujących sektor Oil & Gas.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share