Jan
Winiarski

Assistant.

Jan Winiarski

Assistant.

jan.winiarski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo zamówień publicznych

Profil

Student V roku prawa. Zdobywa praktyczną wiedzę rozwijając swoje zainteresowania zawodowe w zespole Prawa zamówień publicznych SMM Legal.

Doświadczenie

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył podczas stażu w kancelarii adwokackiej i mediacyjnej. W zakres jego kompetencji wchodzą m.in. analiza orzecznictwa, sporządzanie projektów pism procesowych i urzędowych czy kontakty z sądami oraz organami administracji publicznej.

Pogłębiając zainteresowanie prawem cywilnym oraz prawem zamówień publicznych, przygotowuje pracę magisterską na temat waloryzacji w umowach o roboty budowlane.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share