Jędrzej
Kukiełka

Assistant.

Jędrzej Kukiełka

Assistant.

Wykształcenie

Student IV roku kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Student I roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zrzeszenia

Koło Naukowe Prawa Bankowego WPiA UW

Języki

angielski, niemiecki

Profil

Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Głównej Handlowej, łączący wiedzę prawniczą ze znajomością praktycznych zagadnień finansowych. Umiejętności zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii prawnych, a także w organizacji non profit.

Doświadczenie

Doświadczenie z zakresu prawa bankowego oraz prawa umów zdobywał poprzez działalność w organizacji non profit, zajmującej się doradztwem dla klientów podmiotów rynku finansowego.

W SMM Legal współpracuje z wieloma departamentami prawnymi. Sporządza pisma procesowe w ramach prowadzonych postępowań sądowych, głównie z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Odpowiada również za bieżący monitoring zmian w prawie oraz analizy konkretnych zagadnień i problemów prawnych na potrzeby klientów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share