Krzysztof
Noga

Radca prawny.
Associate.

Krzysztof Noga

Radca prawny.
Associate.

krzysztof.noga@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo pracy

prawo ubezpieczeń gospodarczych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Wielkopolski Sąd Arbitrażowy

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo pracy

prawo ubezpieczeń gospodarczych

Profil

Prawnik wyspecjalizowany w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych postępowań sądowych. Jako stały arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego pomaga stronom rozwiązywać spory także w tej formie, nie tylko na drodze sądowej. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się prawo gospodarcze, tematyka nadużyć gospodarczych i compliance oraz prawo ubezpieczeń gospodarczych.

Doświadczenie

Od wielu lat pomaga krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym w obszarze bieżącego doradztwa korporacyjnego.

Jego doświadczenie obejmuje też wieloletnią praktykę w obsłudze procesowej instytucji finansowych, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń oraz banków.

Doradzał i brał udział w licznych projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw, m.in. firm z branży przemysłu spożywczego czy budowlanej.

Jest certyfikowanym specjalistą ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share