Maksymilian
Saczywko

Of Counsel.

Maksymilian Saczywko

Of Counsel.

maksymilian.saczywko@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo rynku kapitałowego

prawo spółek

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, niderlandzki

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo rynku kapitałowego

prawo spółek

Profil

Prawnik specjalizujący się w doradztwie z zakresu prawa spółek, prawa kontraktów i prawa rynku kapitałowego. Doświadczony doradca przedsiębiorców i autor szeregu publikacji naukowych.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w obsłudze dużych spółek publicznych oraz spółek z branż IT oraz R&D.

W swojej praktyce zajmuje się zarówno doradztwem transakcyjnym (transakcje fuzji i przejęć, przekształcenia przedsiębiorców), jak i bieżącym doradztwem w obszarze korporacyjnym i kontraktowym. Doradza również w materialnoprawnych aspektach sporów cywilnych.

Doradzał w precedensowej transakcji z udziałem Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Przed 2015 r. zdobywał doświadczenie także jako asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Autor szeregu artykułów naukowych z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego. Ponadto jest współautorem kilku komentarzy, w tym wiodącego komentarza do Kodeksu cywilnego oraz komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share