Marek
Bojara

Adwokat.
Associate.

Marek Bojara

Adwokat.
Associate.

marek.bojara@smmlegal.pl

Specjalizacje

postępowanie cywilne

prawo gospodarcze

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zrzeszenia

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

angielski

Specjalizacje

postępowanie cywilne

prawo gospodarcze

prawo zamówień publicznych

Profil

Ekspert w zespole prawa zamówień publicznych. Zapewnia obsługę zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Świadczy również usługi doradcze w obszarze projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. Specjalizuje się w sporach budowlanych powstałych w ramach stosowania prawa zamówień publicznych.

Doświadczenie

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych. W Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczył w analizie prac legislacyjnych na etapie opracowywania Ocen Skutków Regulacji. W Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zapewniał prawną ochronę interesów Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Wykonywał czynności w procesie cywilnym i sporządzał opinie prawne.

Zrozumienie potrzeb biznesowych klientów ułatwia mu doświadczenie z okresu, gdy zajmował się obsługą korporacyjną spółki prawa handlowego.

22.03.2022

Hierarchia dokumentacji postępowania w PZP

29.09.2021

Pełnomocnik zamawiającego w reżimie ustawy PZP

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share