Mikołaj
Stępień

Associate.

Mikołaj Stępień

Associate.

mikolaj.stepien@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo procesowe cywilne

prawo spółek handlowych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo procesowe cywilne

prawo spółek handlowych

Profil

Członek zespołu procesowego kancelarii. Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Wspiera adwokatów i radców prawnych w prowadzeniu sporów sądowych dla klientów SMM Legal. Przygotowuje dokumenty korporacyjne i umowy w procesach transakcyjnych.

Doświadczenie

Zdobywając doświadczenie w poznańskich kancelariach prawnych przygotowywał pisma procesowe i okołoprocesowe w postępowaniach cywilnych.  Kompleksowo obsługiwał przedsiębiorców, przygotowując opinie prawne, analizy oraz dokumenty korporacyjne i umowy.

W dotychczasowej praktyce uczestniczył również w procesach tworzenia nowych spółek handlowych oraz postępowaniach przed KRS. Brał udział w procesach transakcyjnych polegających na zbyciu przedsiębiorstwa, zbyciu udziałów lub akcji oraz połączeniu spółek. Prowadził postępowania dotyczące likwidacji spółek handlowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share