Natalia
Kupsik

Assistant.

Natalia Kupsik

Assistant.

natalia.kupsik@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek handlowych

prawo własności intelektualnej

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski, francuski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek handlowych

prawo własności intelektualnej

Profil

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jako asystentka wspiera prace zespołu korporacyjnego SMM Legal. Interesuje ją: prawo cywilne, prawo spółek handlowych oraz prawo własności intelektualnej. Wielokrotnie wyróżniana za osiągnięcia naukowe, aktywnie uczestniczy w życiu akademickim.

Doświadczenie

Wiedzę i umiejętności zdobywa nie tylko podczas stażu czy akademickich zajęć, ale także podejmując się aktywności między innymi w organizacjach studenckich (Telewizja Studencka „Flesz”, stowarzyszenie Centre For American Studies), kołach naukowych (Koło Naukowe Prawa Sportowego, Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego) czy uczestnicząc w międzynarodowych projektach uniwersyteckich (Szkoła Letnia – You can make a better world – Agenda 2030 oraz Międzynarodowa Szkoła Letnia „International Summer School on migration and the 2030 Agenda on Sustainable Development” organizowana przez Uniwersytet w Bolonii).

Jest współautorką projektu kampanii społecznej pt. „Paragrafy bez gafy”, który z sukcesem zrealizowała we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Jako redaktorka ogólnopolskiego magazynu branżowego szczególnie dobrze rozumie prawnicze potrzeby przedstawicieli sektora kreatywnego.

Trzykrotna Stypendystka Stypendium Rektora, w tym dwukrotnie wyróżniona stypendium pierwszego stopnia.

20.12.2021

Awanse i sukcesy naukowe w zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share