Natalia
Wolter

Assistant.

Natalia Wolter

Assistant.

natalia.wolter@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek handlowych

prawo zobowiązań

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studentka

Języki

angielski, hiszpański

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek handlowych

prawo zobowiązań

Profil

Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności w prawie umów oraz prawie spółek handlowych) oraz w postępowaniu cywilnym. Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie

Do SMM Legal dołączyła w 2020 roku. W ramach prac departamentu prawa gospodarczego zajmuje się obsługą klientów biznesowych.

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej klientów w szczególności w sporządzaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych, przygotowywaniu informacji i opinii prawnych a także w prowadzeniu postępowań rejestrowych. Brała również udział w przeprowadzaniu audytów prawno-finansowych.

Dodatkowo współpracuje z zespołem prawa procesowego. Wspiera bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, biorąc udział w prowadzeniu spraw sądowych i egzekucyjnych na wszystkich etapach.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej, z zakresu którego przygotowuje swoją pracę magisterską.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share