Patryk
Nerkowski

Assistant.

Patryk Nerkowski

Assistant.

patryk.nerkowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo nieruchomości

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski

Zrzeszenia

Koło Naukowe Prawa Nieruchomości, Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPIA UW

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo nieruchomości

Profil

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości, prawem cywilnym oraz administracyjnym i w tym zakresie wspiera warszawski zespół starszych prawników SMM Legal.

Doświadczenie

Mimo, że jeszcze studiuje posiada już ponad dwuletnie doświadczenie pracy w kancelariach prawnych. Dotychczas zajmował się bieżącą obsługą prawną podmiotu z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Poza pracą z klientem aktywnie uczestniczy w życiu organizacji naukowych. Rozwija w ten sposób swoją wiedzę z zakresu prawa nieruchomości, prawa medycznego i farmaceutycznego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share