Piotr
Gozdowski

Associate.

Piotr Gozdowski

Associate.

piotr.gozdowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Członek zespołu prawa administracyjnego SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym, prawie ochrony środowiska, prawie budowlanym, zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami. Zajmuje się także postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Doświadczenie

W kancelarii przygotowuje pisma procesowe oraz analizy prawne, w szczególności w dziedzinie prawa administracyjnego.

Doświadczenie zdobywał już podczas studiów, praktykując w poznańskich kancelariach. Posiada umiejętności w zakresie obsługi podmiotów publicznych, w szczególności samorządów, jak i podmiotów prywatnych – głównie inwestorów budowlanych.

Może pochwalić się szczególną znajomością obsługi klienta w zakresie postępowań przed organami państwowymi i samorządowymi, a także postępowań sądowoadministracyjnych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share