Piotr
Szwarc

Adwokat.
Senior Associate.

Piotr Szwarc

Adwokat.
Senior Associate.

piotr.szwarc@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo energetyczne

Wykształcenie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Universitat de València

Zrzeszenia

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

hiszpański, angielski

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo energetyczne

Profil

Adwokat specjalizujący się w prawie energetycznym. Uczestniczy w procesach tzw. transformacji energetycznej. Wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenie

Doradzał przedsiębiorstwom z sektora elektroenergetycznego oraz gazowego. Przeprowadzał liczne audyty due diligence i transakcje instalacji OZE. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Prowadził negocjacje w zakresie umów przyłączeniowych i umów PPA. Brał udział w postępowaniach o udzielenie koncesji i uzyskanie wsparcia dla farm fotowoltaicznych, biogazowni oraz jednostek kogeneracyjnych.

Bierze czynny udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach specjalizujących się w prawie energetycznym, Ministerstwie Infrastruktury oraz w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share