Tina
Karwowska

Assistant.

Tina Karwowska

Assistant.

tina.karwowska@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo spółek

umowy handlowe

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Zrzeszenia

Koło Naukowe Prawa Spółek WPiA UW

Języki

angielski, hiszpański

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo spółek

umowy handlowe

Profil

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Wiedzę prawniczą łączy ze znajomością ekonomii, zwłaszcza podstaw rachunkowości i wyceny.

Doświadczenie

Do SMM Legal dołączyła w 2021 roku. Wspiera starszych stażem współpracowników w bieżącej obsłudze klientów. Pod kierownictwem wykwalifikowanej kadry pomaga w sporządzaniu umów cywilnoprawnych, sporządzaniu informacji i opinii prawnych oraz pism procesowych.

Jej praca magisterska poświęcona jest analizie umowy opcji w obrocie powszechnym oraz na rynkach kapitałowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share