Wojciech
Kapica

Radca prawny.
Of Counsel.

Wojciech Kapica

Radca prawny.
Of Counsel.

wojciech.kapica@smmlegal.pl

Specjalizacje

compliance

prawo rynku finansowego

przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski

Instytut Compliance

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Języki

angielski

Specjalizacje

compliance

prawo rynku finansowego

przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Profil

Ekspert w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i działalności regulatora finansowego. Pomaga czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym.  Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.

Doświadczenie

W swojej karierze pracował dla Komisji Nadzoru Finansowego, domu maklerskiego oraz kancelarii prawnych. Był również ekspertem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (2020-2021).

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Prawa Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Prelegent i szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Członek Rady Nadzorczej Michael / Ström Dom Maklerski S.A. (od 2021 roku).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share