Wojciech
Koźmiński

Associate.

Wojciech Koźmiński

Associate.

wojciech.kozminski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo karne

zagadnienia korporacyjne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

University of Malta

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu – aplikant radcowski

Języki

angielski, niemiecki, rosyjski

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo karne

zagadnienia korporacyjne

Profil

Aplikant radcowski. Członek zespołów korporacyjnego i procesowego SMM Legal. Rozwija swoje zawodowe zainteresowania prawem administracyjnym, prawem karnym oraz wybranymi elementami prawa cywilnego.

Doświadczenie

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Uczestniczy w badaniach due dilligence, przygotowuje analizy ryzyka transakcyjnego i przeprowadza badania stanu prawnego nieruchomości. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz służy wsparciem w ich bieżącej działalności.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share