Wojciech
Kucharski

Associate.

Wojciech Kucharski

Associate.

wojciech.kucharski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek

Profil

Jako Associate wspiera starszych prawników SMM Legal w prowadzonych przez nich sprawach. Pracuje w projektach z obszaru prawa spółek, prawa cywilnego, postępowań sądowych oraz prawa finansowego. Jest również odpowiedzialny za tworzenie cyklicznych informacji prawnych oraz raportów prawnych dotyczących zmian w prawie.

Doświadczenie

Uczestniczy w pracach kilku departamentów prawnych SMM Legal. Wnosi wkład do projektów z obszaru prawa spółek i prawa cywilnego, dokonując analizy sytuacji prawnej klientów oraz analizy problemów prawnych związanych z przypadkiem klienta.

Wspiera starszych prawników w prowadzeniu sporów korporacyjnych. Przygotowuje projekty pism procesowych, głównie z obszaru prawa gospodarczego.

W ramach współpracy z departamentem prawa finansowego uczestniczy w przygotowywaniu opinii prawnych i wewnętrznych procedur postępowania oraz w analizie ustanowionych w podmiotach nadzorowanych regulacji wewnętrznych (przede wszystkim w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Przeprowadza monitoring zmian w prawie związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców oraz przygotowuje dla klientów zwięzłe raporty prawne w tej materii. Odpowiada za przygotowywanie newsletterów prawnych z obszaru prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share