Wojciech
Rzepiński

Associate.

Wojciech Rzepiński

Associate.

wojciech.rzepinski@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo cywilne

prawo energetyczne

prawo konkurencji

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Języki

angielski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo cywilne

prawo energetyczne

prawo konkurencji

Profil

Na co dzień wspiera funkcjonowanie dużych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego i prawa konkurencji. Jestem doktorantem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie

Z SMM Legal związany od 2015 roku. W zakresie jego obowiązków mieszczą się: sporządzanie dokumentów, analiz i opinii w tym, m.in. z zakresu prawa o obligacjach, prawa konkurencji czy ustaw podatkowych.

Wspierał jedno z największych przedsiębiorstw przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej w sprawach dotyczących pozyskiwania zgód Komisji Europejskiej i UOKiK na koncentrację z przedsiębiorstwami z sektora energetycznego.

Posiada także doświadczenie dotyczące prowadzenia spraw przed Europejskim Urzędem do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W dotychczasowej działalności wspierał m.in. polskiego przedsiębiorcę zajmującego się głównie dystrybucją prasy i produktów FMCG. Pracował dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, działalność w branży chemii budowlanej czy dla jednostek samorządu terytorialnego.

Doktorant w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa UAM. Przygotowuje rozprawę poświęconą pojmowaniu praktyki prawnej we współczesnej filozofii prawa i orzecznictwie wybranych sądów.

05.09.2022

PKN ORLEN z kolejną zgodą Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji

16.03.2022

Zgoda UOKiK na największą koncentrację na polskim rynku gazu – sukces zespołu prawa konkurencji SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share