Wypowiedź mec. Przemysława Maciaka w Głosie Wielkopolskim

Głow Wielkopolski 05.09.2010

 

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego została zamieszczona wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka odnośnie pozwów zbiorowych:

Pozew zbiorowy musi być przygotowany z dużą dokładnością – tłumaczy mec. Przemysław Maciak, adwokat z Poznania. – To skomplikowane sprawy. Ale barierą nie są same formalności. Chodzi raczej o to, że niewiele spraw nadaje się do dochodzenia grupowego. Katalog podmiotów, które mogą składać pozwy zbiorowe jest faktycznie ograniczony. Przykładowo wyłączone zostało dochodzenie wszelkich roszczeń o ochronę dóbr osobistych, a w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności umownej z instrumentu tego nie mogą skorzystać ani przedsiębiorcy, ani pracownicy.

 

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/303493,przepisy-pozwy-zbiorowe-nie-takie-latwe-jak-zapowiadano,id,t.html

 

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share