Mec. Sójka na International Financial Law Conference w Budapeszcie

W dniach 20-22 maja 2015 r. Partner zarządzający Kancelarii – prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka wziął udział w dorocznej międzynarodowej konferencji prawników, finansistów i bankowców – 32nd International Financial Law Conference w Budapeszcie, organizowanej przez IBA (International Bar Association). Tegoroczną tematykę dyskusji w gronie najlepszych międzynarodowych specjalistów szeroko pojętego prawa finansowego i bankowego stanowiły m.in. kwestie sankcjonowania nadużyć rynkowych w prawie europejskim, zagadnienie shadow bankingu czy bieżące i przyszłe rynkowe tendencje regulacyjne.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share