dr Paweł
Łącki

Advocate.
Partner at SMM Legal.

dr Paweł Łącki

Advocate.
Partner at SMM Legal.

pawel.lacki@smmlegal.pl

Specialisations

administrative law

civil law

energy law

Languages

angielski, niemiecki

Specialisations

administrative law

civil law

energy law

Profile

Doradza Klientom w postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi. Wieloletni wykładowca akademicki, autor licznych publikacji naukowych. Jego kompetencje z zakresu prawa energetycznego zostały objęte rekomendacją w prestiżowym „The Legal 500”.

Experience

Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym i administracyjnym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów niemiecko- i anglojęzycznych. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego na rzecz uczestników rynku energetycznego, w tym także na rzecz jednej z wiodących spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną. Brał udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami sieciowymi oraz doradzał w zakresie rozwoju i sprzedaży projektów dotyczących energetyki wiatrowej. Przeprowadzał liczne prawne audyty due diligence.

07.10.2021

SMM Legal’s interdisciplinary team’s success before CJEU

Publications

Limitations raise questions. We provide answers.
Share