Aneta Dudek

Aneta Dudek. Koordynator Biura w Warszawie.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na kierunku Administracja.

Zna język angielski.