Izabela Walczak

Izabela Walczak. Pracownik sekretariatu w Poznaniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo.

Zna język niemiecki.