Magdalena Wachocz

Magdalena Wachocz. Office Manager w Poznaniu.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Ekonomii, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Zna język angielski.