Magdalena Wachocz

Magdalena Wachocz. Pracownik sekretariatu w Poznaniu.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Ekonomii, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Zna język angielski.