Magdalena Wachocz

Magdalena Wachocz. Specjalista ds. rozliczeń i umów.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Ekonomii, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Zna język angielski.