Michał Łagoda

Michał Łagoda. Radca prawny. Counsel.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej ENEA S.A. Reprezentował Skarb Państwa oraz Samorządy: Wojewódzki i miasta Poznania w radach nadzorczych w siedmiu spółkach z udziałem tych podmiotów.

Przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek samorządowych.

Michał Łagoda włada biegle językiem niemieckim i rosyjskim