prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM. Radca Prawny.Partner.

Kieruje Departamentem Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych Kancelarii.

Radca prawny - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, wybitny znawca prawa ubezpieczeń gospodarczych, ekspert Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy regulacji umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym.

Dr hab. Marcin Orlicki był jednym ze współautorów założeń reformy i tekstu projektu ustawy nowelizującej Kodeks cywilny w części dotyczącej umowy ubezpieczenia. Aktualnie zajmuje się pracą legislacyjna nad nowym Kodeksem cywilnym, w tym przepisami dotyczącymi umowy ubezpieczenia; współpracuje także z Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie opiniowania zgodności z prawem i interesem ubezpieczającego ogólnych warunków ubezpieczeń.

Mecenas Marcin Orlicki pracuje w jezyku niemieckim oraz angielskim.