Specjalizacje

Transformacja gospodarcza

Limitations raise questions
We provide answers

Biznes funkcjonuje dziś w czasach nieustannej zmiany. Z jednej strony wynika to z szybko ewoluujących regulacji prawnych – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Z drugiej jednak katalizatorem przemian firm jest wciąż rozwijająca się globalizacja, wojna na Ukrainie czy coraz większa konkurencja na rynku.

Dlatego w SMM Legal pod pojęciem transformacji gospodarczej rozumiemy wszystkie obszary doradztwa i obsługi prawnej, które pomagają przedsiębiorcom odnaleźć się w dynamice postpandemicznego świata. Robimy wszystko, aby firmy naszych klientów widziały w tej rzeczywistości więcej szans niż zagrożeń.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

fuzje i przejęcia

restrukturyzacje przedsiębiorstw

audyty due diligence

obsługa transakcji wymagających zgody Komisji Europejskiej

obsługa zamówień publicznych

obsługa korporacyjna spółek

odpowiedzialność karna kadry zarządczej

audyty śledcze

pozyskiwanie środków europejskich i krajowych

negocjacje i umowy inwestycyjne

Jakie projekty realizowały nasze zespoły?

Obsługujemy fuzję pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Grupą LOTOS S.A wraz z uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.

Koordynujemy przejęcie kontroli kapitałowej nad ENERGA S.A. i PGNiG S.A. przez PKN ORLEN S.A. W przypadku projektu dotyczącego ENERGA S.A. także uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na koncentrację.

Obsługiwaliśmy jedną z największych na polskim rynku transakcji debt-to-equity (wielkość konwersji ponad 160 mln PLN) dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia w związku z zawartymi umowami opcji walutowych.

Przeprowadzaliśmy wewnętrzne audyty śledcze dla firm z branży energetycznej. Badaliśmy sprawę kopiowania bazy danych i informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa przez nieuczciwego pracownika.

Doradzaliśmy w przedmiocie nabycia TK Telekom Sp. z o.o. przez Netia S.A. (wartość transakcji ok 250 mln PLN).

Wspieraliśmy restrukturyzację wiodącego dystrybutora prasy w Polsce. Koordynowaliśmy transgraniczną emisję obligacji tego Klienta o wartości transakcji powyżej 100 mln PLN. Przyczyniliśmy się do nabycia akcji przez międzynarodowy fundusz inwestycyjny.

Wsparliśmy wdrożenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Dajemy mierzalne korzyści

Pokażemy Ci, że prawo może pchnąć Twoją firmę na nowe, lepsze tory.

Gwarantujemy bezpieczeństwo dużych transakcji

Wartość obsługiwanych przez nas transakcji i sporów to ponad 40 mld zł.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania

Wiele rozwiązań prawnych wprowadziliśmy jako piersi w Polsce.

Rozwiązujemy sprawy pozornie bez wyjścia

Nie boimy się wyzwań i wesprzemy Cię na każdym etapie kryzysu.

Mamy międzynarodowe doświadczenie

Z sukcesami realizowaliśmy fuzje wymagające zgody Komisji Europejskiej.

Działamy interdyscyplinarnie

W jednej kancelarii załatwisz wiele pozornie niezwiązanych ze sobą spraw.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share