Case study

Pierwsze w Polsce wdrożenie nowego instrumentu kapitałowego AT1 i uzyskanie zgody KNF

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

SGB-Bank S.A. pełni funkcję banku zrzeszającego w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Działa na rzecz i we współpracy z Bankami Spółdzielczymi SGB, dbając o dobro grupy. Jego działalność jest skoncentrowana na dostarczaniu Bankom Spółdzielczym SGB nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań finansowych, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem dialogu i przyjaznych relacji.

Specjalizacja:

Prawo rynku finansowego

Wyzwanie

Celem Klienta Kancelarii, SGB-Bank S.A., będącego bankiem zrzeszającym w Spółdzielczej Grupie Bankowej, było wykorzystanie nowych przepisów wprowadzonych do Prawa bankowego, umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów AT1 do funduszy własnych Banku, co z kolei pozwala na wzrost wskaźnika MREL-TEM i wskaźnika dźwigni finansowej. Wyzwanie stanowiło przede wszystkim przygotowanie umów oraz regulaminów niezbędnych w procesie i dostosowanie ich do nowych przepisów umożliwiających zastosowanie instrumentów AT1, które to regulacje do polskiego porządku prawnego weszły w życie z dniem 1 października 2023 roku.

Efekty naszej pracy

Zakończenie z pozytywnym skutkiem pionierskiego projektu na polskim rynku finansowym.

Uzyskanie zgody KNF na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych AT1 do funduszy własnych Banku.

Wzmocnienie funduszy własnych Banku oraz wzrost wskaźnika dźwigni finansowej i MREL-TEM (minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych).

Wsparcie Banku we wzroście i rozwoju, co w konsekwencji pozwala oferować klientom nowoczesne produkty.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share