Case study

PKN ORLEN | Fuzja z Grupą LOTOS

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

PKN ORLEN to największy w Europie Środkowo-Wschodniej koncern paliwowo-energetyczny. Produkty spółki docierają do 90 państw na wszystkich kontynentach. Firma była notowana w prestiżowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100.

Specjalizacja:

Fuzje i przejęcia

Wyzwanie

Fuzja pomiędzy PKN ORLEN a Grupą LOTOS to prawdopodobnie największa transakcja M&A w historii polskiej gospodarki. Naszym zadaniem było kompleksowe wsparcie Klienta w fuzji. Główne wyzwanie stanowiło uzyskanie zgody Komisji Europejskiej przy środkach zaradczych akceptowalnych dla klienta.

Efekty naszej pracy

Uzyskanie bezprecedensowej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację spółek po 2-letnich negocjacjach.

Wykazanie przed Komisją Europejską, że fuzja jest zgodna z prawem konkurencji.

Wypracowanie akceptowalnych dla PKN Orlen, Grupy LOTOS i Komisji Europejskiej środków zaradczych zapobiegających negatywnym skutkom koncentracji.

Wsparcie przy przygotowaniu porozumienia obu koncernów ze Skarbem Państwa.

Zaangażowanie w projekt łącznie ponad 30 prawników.

Współpraca w międzynarodowym środowisku z doradcami prawnymi GIDE, Euclid Law i Geradin Partners oraz konsultantami ekonomicznymi Compass Lexecon.

Przeprowadzenie badania due diligence Grupy LOTOS na początkowym etapie prac.

Obecnie wsparcie Klienta w finalizacji transakcji oraz wdrożeniu środków zaradczych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share