Case study

Uniewinnienie klienta white collar w sprawie karnej

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Naszym klientem był Dyrektor Finansowy polskiego oddziału międzynarodowej korporacji. Został oskarżony o przywłaszczenie blisko 5 mln zł, za co groziło mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Specjalizacja:

Prawo karne prawo karne gospodarcze

Wyzwanie

Sprawa dotyczyła wyprowadzenia środków z rachunków bankowych spółki przy użyciu danych uwierzytelniających, którymi posługiwał się m.in. nasz klient. Nieznani sprawcy dokonali nieautoryzowanych przelewów na konto muła finansowego, który następnie wypłacił pieniądze i przekazał swoim wspólnikom. W toku śledztwa mężczyzna twierdził, że rozpoznał naszego klienta na spotkaniach grupy przestępczej, co dawało mocne podstawy do skierowania aktu oskarżenia. Przekonanie prokuratury wsparte było stanowczym stanowiskiem banku, że nie doszło do złamania zabezpieczeń, ponieważ sprawcy posiadali autentyczne dane do logowania.

 

Efekty naszej pracy

Skutecznie zakwestionowaliśmy wiarygodność głównego świadka, który obciążał naszego klienta.

Pozyskaliśmy prywatną opinię biegłego podważającą stanowisko banku. Wynikało z niej m.in. że bank nieprawidłowo zabezpieczył dane cyfrowe, przelewy najprawdopodobniej wykonała osoba, która wcześniej nie korzystała z bankowości elektronicznej spółki, a zabezpieczenia mogły nie być w 100% skuteczne.

Na rozprawie przesłuchaliśmy blisko 80 świadków. Naszym celem było udowodnić, że sprawcy znali dane uwierzytelniające naszego klienta i mogli się nimi posłużyć, a w rzeczywistości Dyrektor Finansowy nie brał udziału w oszustwie.

Udowodniliśmy, że w sprawie równie prawdopodobnych było kilka wersji zdarzeń i śledztwo nie wykazało, jak doszło do zlecenia przelewów.

Uzyskaliśmy wyrok uniewinniający naszego klienta.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share