Daria Kopydłowska

Daria Kopydłowska. Radca prawny. Associate.

Absolwentka prawa i europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu Erasmus studiowała prawo europejskie w Centre Européen Universitaire w Nancy. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Interesuje się prawem administracyjnym, zarówno materialnym, jak i procesowym oraz prawem cywilnym  i handlowym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Uczestniczyła w licznych procesach przekształceń, połączeń i podziałów przedsiębiorstw.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.