Daria Gil

Daria Gil. Radca prawny. Associate.

Absolwentka prawa i europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu Erasmus studiowała prawo europejskie w Centre Européen Universitaire w Nancy. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania i opiniowania umów handlowych, zakładania i likwidowania spółek prawa handlowego, a także ich połączeń, przekształceń i podziałów. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.