Diana Krzyżanowska

Diana Krzyżanowska. Adwokat. Of Counsel.

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2005 r. z wynikiem bardzo dobrym. Wpisana na listę adwokatów w 2010 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Od początku praktykuje we własnej kancelarii indywidualnej. Dodatkowo do stycznia 2011 r. współpracowała z jedną z większych kancelarii prawnych w regionie wielkopolskim. Następnie w okresie od lutego 2011 r. do czerwca 2012 r. głównie zajmowała się obsługą prawną "RUCH" S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie obrotu nieruchomościami oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Specjalizuje się w ogólnie pojętym prawie nieruchomościowym, w tym w regulacjach stanu prawnego nieruchomości, audytach prawnych nieruchomości, obrocie nieruchomościami, a także w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu cywilnym, prawie budowlanym, prawie ubezpieczeń społecznych.