Emilia Topolnicka - Łańduch

Emilia Topolnicka - Łańduch. Adwokat. Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Studentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM. 

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już po pierwszym roku studiów, pracując w poznańskich kancelariach prawnych o zróżnicowanym profilu działalności. Interesuje się prawem administracyjnym, szczególnie prawem samorządowym i zagadnieniami związanymi z gospodarką komunalną jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyła w projektach związanych z reprezentacją klientów przed sądami i organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków w ramach funduszy europejskich. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zajmując się problemami z zakresu prawa cywilnego (zarówno procesowego jak i materialnego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.